DELI PRINTER & STAPLER WON IF DESIGN AWARD 2019

FROM: | DATE: 2019.Feb,21 |

21th Feb. Deli D20 & D10 range Printer and Nusign Effortless Stapler won iF DESIGN AWARD 2019.


1607568747246530pp2l.jpg

▲ D20 Range Laser Printer

1607568809917275imKc.jpg

▲ D10 Range Inkjet Printer

1607568870488536QoXo.jpg1607568949464636Nar5.jpg

▲ Nusign Effortless Stapler
Thông tin khảo sát
Đối tác kinh doanh
Khách hàng thường xuyên